Poprowadź u nas bar!

OSIR Gminy Słupsk oferuje do wynajęcia pomieszczenie na bar lub kawiarnię o powierzchni ok. 90 m2 mieszczące się w Parku Wodnym Redzikowo. Na oferty cenowe czekamy do 27.08.2018 r. do godziny 12:00. Oferta powinna zawierać następujące informacje:

1. Dane podmiotu ubiegającego się o wynajem pomieszczenia.

2. Bardzo krótką charakterystykę planowanej działalności (bar, kawiarnia lub inne), proponowane dni i godziny otwarcia, ewentualne inne szczegóły planowanego przedsięwzięcia.

3. Proponowaną cenę netto za miesiąc wynajmu oraz proponowany czas trwania umowy (minimum 1 rok).

Oferty można przesyłać mailowo na adres biuro@parkwodnyredzikowo.pl lub składać osobiście w siedzibie spółki w Parku Wodnym Redzikowo- Redzikowo 16b, 76-200 Słupsk w pokoju kadr na 1 piętrze.

Pomieszczenie można obejrzeć codziennie w godzinach funkcjonowania parku po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.

Dodatkowe pytania można kierować pod nr tel. 59 8412555 w.26 lub mail:biuro@parkwodnyredzikowo.pl

(59) 841 25 51
Redzikowo 16b 76-200 Słupsk
Copyright © 2016