Informacje dla uczestników Otyliady

Szanowni Państwo,

Wszyscy zainteresowani udziałem w sobotnim maratonie pływackim zapewne mają podobne wątpliwości co do niektórych kwestii. Poniżej lista najczęściej pojawiających się pytań i odpowiedzi na nie. Jeżeli poniższy zestaw nie wyczerpał Państwa pytań, można pisać na adres marketing@parkwodnyredzikowo.pl lub w wiadomości prywatnej poprzez facebook. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to będzie możliwe. Prosimy jednak o wyrozumiałość, elektroniczne systemy obsługują ludzie, którzy też biorą udział w przygotowaniach do sobotniej imprezy, prosimy więc o wyrozumiałość i cierpliwość.

1. Czy Otyliada 2018 zaczyna się o 18:00; czy muszę być o 18:00 na basenie?

  • Otyliada rzeczywiście zaczyna się o 18:00, 10 marca, jednak nie ma technicznej możliwości wystartować wszystkich o tej godzinie. Maksymalnie w basenie sportowym może przebywać 36 osób (po 6 na torach) w jednym czasie. Pierwszeństwo startu mają osoby, które zdążyły się zarejestrować online przed 11 lutego. Jest to 50 osób. Wydaje nam się, że łącznie nawet do 100 osób mogłoby wystartować w nocnym maratonie, jednak wiele z nich musiałoby czekać do późnej godziny na swój start. Na początek na listę rezerwową wpiszemy więc 15-20 osób (ostateczną decyzję podejmiemy w sobotę po południu). Reszta będzie musiała czekać na rozwój systuacji, wszystko zależy od tego jak długie dystanse będą pokonywać kolejni uczestnicy i ile czasu im to zajmie.
  • Nikt z zarejestrowanych online nie musi być już o 18:00 na basenie. Można przyjść później, te osoby i tak mają pierwszeństwo przed osobami, które wchodzą z tzw. listy rezerwowej. Proszę jednak wziąć pod uwagę, że nie będzie technicznej możliwości wystartowania Państwa od razu po wejściu. „Wskakują” Państwo przed osoby z listy rezerwowej, ale lista uczestników z rejestracji online może być jeszcze nie wyczerpana, możliwe że czas oczekiwania i tak może się wydłużyć. Prosimy o wyrozumiałość, na żadnej pływalni biorącej udział w Otyliadzie nie ma szans wystartować kompletu uczestników w jednym momencie. Ktoś po prostu będzie musiał zaczekać, a kolejność startu zależy od decyzji sędziego głównego.

2. Ile kosztuje udział w Otyliadzie?

  • Osoby, które dokonały już płatności przy rejestracji nie ponoszą dodatkowych kosztów wejścia na pływalnię. Osoby, które chcą wejść  z „listy rezerwowej” muszą uiścić opłatę 18 zł na miejscu.

3. Czy startujący mogą robić przerwy?

  • Tak, każdy ma prawo do przerwy w pływaniu. Zapis regulaminu był różnie interpretowany przez gospodarzy konkretnych pływalni. Intencją organizatorów było jednak umożliwienie dowolnej liczby przerw, ale żadna z nich nie może być dłuższa niż 15 minut pod rygorem zakończeniu udziału zawodnika w maratonie.

4. O której mogę już przyjść na pływalnię?

  • Od godziny 17:15 będą wydawane transpondery osobom chcącym wziąć udział w Otyliadzie 2018, nie ma więc potrzeby, żeby przyjścia wcześniej. Od 17:30 basen sportowy zostanie udostępniony zawodnikom chcącym rozgrzać się.

Powyższe to najczęściej pojawiające się pytania, poniżej zamieszczamy regulamin Otyliady 2018, który może rozwieje Państwa inne wątpliwości:

 

REGULAMIN
V OGÓLNOPOLSKIEGO NOCNEGO MARATONU PŁYWACKIEGO „OTYLIADA’2018”

1. Organizatorem V Ogólnopolskiego Nocnego Maratonu Pływackiego „Otyliada’2018” jest Stowarzyszenie Osiedlowe „Podlas” w Myszkowie.
2. Celem imprezy jest popularyzacja pływania jako dyscypliny sportu mającej wpływ na prawidłowy rozwój człowieka, jego kondycję i samopoczucie.
3. Zawody na wszystkich pływalniach uczestniczących w V Ogólnopolskim Nocnym Maratonie Pływackim, zgłoszonych do Biura Organizatora do dnia 15.11.2017r. rozpoczynają się 10.03.2018r. o godz. 18.00 i kończą 11.03.2018r. nie później niż o godz. 6.00.
4. Zapisy do udziału w V Ogólnopolskim Nocnym Maratonie Pływackim odbywają się poprzez stronę www.otyliada.pl w okresie od 20 listopada 2017r. do 11 lutego 2018r. Zgłoszenie następuje poprzez wpisanie imienia i nazwiska oraz roku urodzenia, a także wniesienie opłaty (przelew) za udział w imprezie. W dniu imprezy zgłoszenia udziału odbywają się na pływalniach uczestniczących w „OTYLIADZIE ‚2018”
5. Opłata za udział w V Ogólnopolskim Nocnym Maratonie Pływackim wynosi 13 zł od uczestnika przy zapisie drogą elektroniczną i 18 zł przy zapisie w dniu imprezy na pływalni. Nie podlega ona zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w maratonie.
6. Wszyscy biorący udział w „Otyliadzie’2018” są ubezpieczeni od NW.
7. Każdy z uczestników „Otyliady’2018”, przy wejściu na pływalnię musi okazać się dokumentem pozwalającym na stwierdzenie tożsamości oraz wypełnia oświadczenie (w załączeniu) o zapoznaniu się z regulaminem zawodów i pływalni na której uczestniczy w maratonie, oraz stanie zdrowia pozwalającym na udział w V Ogólnopolskim Nocnym Maratonie Pływackim i wynikających z tego konsekwencji.
8. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w maratonie, pod warunkiem obecności na pływalni rodzica/ów lub prawnego opiekuna/ów, którzy podpisują oświadczenie obok podpisu dziecka.
9. Każda pływalnia na której odbywać się będzie V Ogólnopolski Nocny Maraton Pływacki zapewnia pełną obsadę ratowników WOPR, służb medycznych i technicznych czuwających nad prawidłowym i bezpiecznym przebiegiem imprezy i funkcjonowaniem obiektu. O imprezie powiadamia Stację Pogotowia Ratunkowego, Komendę Miejską/Powiatową Policji i Państwowej Straży Pożarnej.
10. Zawodom może towarzyszyć publiczność, pod warunkiem dostosowania się do regulaminu pływalni i pełnej kontroli widowni przez obsługę pływalni.
11. Nad sportowym przebiegiem zawodów czuwa na każdej pływalni Komisja Sędziowska złożona z wolontariuszy, którą tworzą Sędzia Główny i Sędziowie Torowi. Sędzia Główny jest osobą odpowiedzialną za prawidłowy przebieg zawodów na pływalni i ma głos rozstrzygający w kwestiach sportowych. Może też w każdej chwili przerwać zawody. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia lub nieregulaminowego zachowania się, Sędziowie Torowi mogą po konsultacji z Sędzią
Głównym nakazać uczestnikowi zawodów opuszczenie toru i tym samym zakończyć jego udział w V Ogólnopolskim Nocnym Maratonie Pływackim.
12. Sędziowie Torowi zliczają czas i odległość pokonaną przez uczestników „Otyliady” na poszczególnych torach pływalni. Gdy w rywalizacji o czołowe trzy miejsca (medalowe) kilka osób uzyska takie same wyniki, o ich ostatecznej kolejności decyduje krótszy czas pokonania dystansu, a jeśli i te są jednakowe sędzia zarządza bezpośrednią rozgrywkę między nimi. Regulamin nie przewiduje zajęcia ex aequo miejsc medalowych.
13. Jednocześnie na jednym torze może przebywać do 6 pływaków. Uczestnicy maratonu mogą skorzystać z przerw w pływaniu, jednak nie mogą one być dłuższe niż 15 minut.
14. Każdy uczestnik V Ogólnopolskiego Nocnego Maratonu Pływackiego bierze udział w zawodach w kostiumie kąpielowym i czepku (jeśli tak stanowi regulamin pływalni).
15. Uczestniczący w rywalizacji sportowej nie mogą używać akcesoriów wspomagających pływanie takich jak deski, koła czy pianki.
16. Uczestnicy maratonu pływają według wyznaczonego harmonogramu dostępnego u Sędziego Głównego.
17. Komisja Sędziowska sporządza protokół zawodów (wzór w załączeniu), zawierający obok imion i nazwisk uczestników także dystans jaki przepłynęli i czas. Protokół z wyszczególnieniem pływaków którzy przepłynęli najdłuższy dystans, najliczniejszej rodziny (jeżeli rodzina liczy 5 osób i powyżej, a także jej łącznego dystansu) oraz najstarszego i najmłodszego uczestnika, Komisja Sędziowska przesyła drogą elektroniczną w ciągu godziny od zakończenia zawodów do organizatora Ogólnopolskiego Nocnego Maratonu Pływackiego – Stowarzyszenia Osiedlowego „Podlas” na adres mailowy: wyniki@otyliada.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do imiennej publikacji wyników na stronie www.otyliada.pl, Facebooku i przekazania ich mediom.
18. Wszyscy uczestnicy „Otyliady’2018” otrzymają identyfikator i certyfikat uczestnictwa, mini-medal, a specjalnymi nagrodami na każdej pływalni uhonorowani zostaną pływacy, którzy przepłynęli najdłuższy dystans, najstarsi, najmłodsi i najliczniejsze rodziny (liczące co najmniej pięć osób).
19. W czasie trwania V Ogólnopolskiego Nocnego Maratonu Pływackiego obligatoryjnie na pływalniach i w materiałach informacyjnych „Otyliady’2018” umieszczone będą loga sponsorów i patronów imprezy.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, publikację ich na stronie www.otyliada.pl i powiadomienie o tych zmianach pływalni biorących udział w maratonie.

 

Nasi partnerzy
(59) 841 25 51
Redzikowo 16b 76-200 Słupsk
Copyright © 2016